Paprasta. Švaru. Patikima.

Maisto ir ne maisto produktų atliekų surinkimas ir perdirbimas

ES Parama

 

 

 

Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Horeca sprendimai“ naujo produkto gamybai

UAB „Horeca sprendimai“ 2018 m. balandžio 05 d. pasirašė projekto „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Horeca sprendimai“ naujo produkto gamybai“, projekto kodas Nr. 03.3.2-LVPA- K-837- 02-0002, finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Eco-inovacijos LT+“.

Įmonė įgyvendino technologinių ekoinovacijų diegimo įmonėje projektą, kurio metu pradėta naujo produkto gamyba iš atliekų, įsigyta būtina šio produkto gamybai moderni įranga ir išplėtota įmonės veikla. Projekto įgyvendinimas leis įmonei sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, padidinti pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose. Planuojami projekto rezultatai (naujas
produktas iš atliekų, neigiamų klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmių mažinimas, auganti apyvarta ir eksporto didėjimas) turės teigiamą poveikį Lietuvos verslo plėtrai ir tiesiogiai darys teigiamą įtaką Vilniaus regionui.

Projekto finansavimas: bendra projekto įgyvendinimo suma – 260 000,00 EUR, iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų skirta parama – 106 210,00 EUR.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. lapkritis – 2018 m. balandis.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:
Vytautas Keršys
Direktorius
Tel. +370 5 262 0092
El. paštas: vytautas@horecasprendimai.lt